ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิตย์ ศรีภูธร ภูมิสังคมรุ่นที่ 13 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่13 ...อ่านต่อ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาด้านการปกครอง” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแ...อ่านต่อ
- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ ๖ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกป่า และหญ้าแฝก บริเวณป่าบ้านโปง พื้นที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระร...อ่านต่อ
- ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภูมิสังคมรุ่นที่ 16) วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด


- ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน้า 3   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง

- แจ้งการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 16:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 52 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61/62)   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 44 ครั้ง

- ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยปี 2562   ลงเมื่อ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง


- แจ้งการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 16:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 52 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61/62)   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 44 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน้า 3   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง

- ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยปี 2562   ลงเมื่อ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts Summit 2018   ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 336 ครั้ง

- วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร   ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13:46 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 155 ครั้ง