ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- การเสวนาพืชวงศ์แตง เวลา 13.00-16.00 น. ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารพระเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
รายละเอียด


ลงทะเบียน
อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
40 ประชาชนทั่วไป ภัสรินทร์ เรือนงาม 15ม.10อ.เชียงดาว 0987*** Puss***@gmail.com อยากได้ความรู้เพิ่มเติม สนใจการทำเกษตร วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 20:24 น.
39 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ อุไรรัตน์ ศรีไม้ นักศึกษามแม่โจ้4ปี 0859*** Eibz***@hotmil.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:23 น.
38 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวชนากานต์ แย้มฎีกา สาขาปฐพีศาสตร์ 0881*** sk.k***@gmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9:58 น.
37 ประชาชนทั่วไป อัจฉราพร คาบเพชร พืชวงศ์แตง 0882*** atc***@gmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 7:53 น.
36 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อินทุอร จานะ ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 0979*** aonj***@gmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 0:28 น.
35 ประชาชนทั่วไป งามเพ็ญ ไชยบุรินทร์ ปชช.ทั่วไป 0891*** n.ch***@gmail.com วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 22:17 น.
34 ประชาชนทั่วไป นายเกษมคาบเพ็ชร พืชวงศ์แตง 0869*** Kas***@gmail.com วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9:25 น.
33 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ พรนัชชา นับกลาง การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0884*** jaae***@gmail.com วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13:42 น.
32 ประชาชนทั่วไป เรืองศิริ เส็งคำภา ปชช. 0819*** rook***@gmail.com วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13:10 น.
31 ประชาชนทั่วไป ชูเกัยรติ เส็งคำภา ปชช.ทั่วไป 0831*** csen***@yahoo.com วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13:08 น.

หน้าที่ 1