ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- บรรยายพิเศษ "ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูกสู่ ฟาร์มเมล่อนไทยที่ยั่งยืน" โดยคุณมงคล ธราดลธนสาร วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลงทะเบียน


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
116 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ไพบูลย์ โพธิ์ทอง คณะผลิตกรรมการเกษตร 0844*** mark***@gmail.com วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10:04 น.
115 ประชาชนทั่วไป อนุธิดา ฝั้นสาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0818*** Some***@icloud.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 22:04 น.
114 ประชาชนทั่วไป ภานุวัตร์ เอกลักษณานันท์ 189/293 ต.หนองหาร อ.สันทาย จ.เชียงใหม่ 0816*** panu***@hotmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 20:27 น.
113 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สุลีรัก อารักษณ์ธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 084 *** atip***@yahoo.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11:46 น.
112 ประชาชนทั่วไป ศิริจรรยา สายทอง 211/2 ม.1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่50210 0915*** Siri***@gmail.com เข้าร่วม2 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10:14 น.
111 ประชาชนทั่วไป กฤษณพล ต๊ะเรือน 11/31 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 0982*** Guy.***@gmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9:53 น.
110 ประชาชนทั่วไป กฤษณา สนธิกุล 205 หมู่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 0801*** Phak***@gmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9:49 น.
109 ประชาชนทั่วไป จุฬาลักษณ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์ 46/1 หมู่3 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 0875*** Chul***@hotmail.com วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9:31 น.
108 ประชาชนทั่วไป ชัยยุทธ แสนคำ 112/5 ม.1ต.แม่แรม.อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 0843*** Chai***@gmail.com วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 19:55 น.
107 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Theeranuch Jaroenkit Maejo University 0846*** thee***@gmail.com วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15:56 น.

หน้าที่ 1